Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku

O szkole

Szkoła Polska  przy Ambasadzie RP w Berlinie z siedzibą w Lipsku jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie ( ORPEG) na zlecenie  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole niemieckiej- czyli języka polskiego, a w klasach starszych  również wiedzy o Polsce.

W skład szkoły wchodzi Szkoła Podstawowa. Od klasy I do VIII.

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe. 

Wszyscy chętni uczniowie otrzymują polskie  legitymacje szkolne.

Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej

język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej w wymiarze 3 godzin

język polski od klasy IV SP aż do ukończenia klasy VIII SP w wymiarze 2 godzin oraz ( 2x 45 minut)

wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia VIII SP w wymiarze 1 godziny  (czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie) ( 1x 45 minut)

Zajęcie prowadzone są w soboty.

Uczniowie  w ciągu roku szkolnego mają ok.20- 22  spotkań rozłożonych na cały rok szkolny, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i  począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej-  również wiedzy o Polsce. Takie spotkania odbywają się wyłącznie w soboty.  Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co 2 tygodnie. Podczas jednego zjazdu mają   do 6 lekcji.  W klasach  z systemu zjazdów miesięcznych uczniowie  realizują taki sam program nauki jak  w oparciu o ramy programowe dla uczniów uczących się w szkołach polskich za granicą.