Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku

Grono pedagogiczne

mgr Izabella Elsner-Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Gruszczyńska- edukacja wczesnoszkolna

mgr Grzegorz Szklarczuk- język polski, wiedza o Polsce