Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku

Grono pedagogiczne

mgr Izabella Elsner-Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Raszyk-Gazda- Oddział Dziecięcy

mgr Beata Książek- Oddział Dziecięcy

mgr Ewa Gruszczyńska- edukacja wczesnoszkolna

mgr Grzegorz Szklarczuk – język polski

mgr Dariusz Kalinowski-wiedza o Polsce